Way of Ink

Natura się nie spieszy, a mimo to, wszystko zostaje osiągnięte.

Nature does not hurry, yet everything is accomplished.
                                                                                                                            Lao Tse

Nasza grupa nie powstała z przypadku. Choć idziemy różnymi drogami duchowymi, łączą nas wspólne wartości dotyczące sztuki, które pragniemy wyrażać językiem malarstwa. Naszą wędrówkę można by było nazwać „w poszukiwaniu natury Natury”. Ważne jest w sztuce to, by niosła ze sobą życie. Dlatego cenimy sztukę różnych okresów i nurtów, sztukę, która zawiera w sobie szacunek i prawdę dla rzeczywistości. Istotna jest dla nas Droga, inni wędrowcy, których spotykamy. Tworzymy pejzaże wykorzystując najprostsze narzędzia: pędzel, czarny tusz i papier. Spotykamy się dzięki wspólnej miłości do gór i podobnej wrażliwości wobec ich majestatu. Pociąga nas archaiczna technika malowania oraz bezpośredni, surowy zapis tej relacji. Malujemy w Karpatach od ponad 10 lat.

 

Our individual ways have been interwined on one beautiful day, on the caligrapy course in Museum of Literature in Warsaw. What looked as mere coincidence, soon appeared as something that was long awited and even subcociously expected. Group was born in 2015.

Despact the fact that we came along with many diferrences, we have instantly found that we share the same love for art and nature.

We use the simplest art technics – ink and paper. Our goal was to search of the essence of the Nature. We focus on all manifestations of the Nature with special admiraation for mountains. We avoid working in studio and use every chance to work directly with the phenomena in open air. Although we respect digital and modern tools, we prefer to limit ourselves to ancient hand craft. We always seek for simple and direct relation with the object, tools and art creation. We wonder and paint in Carpatian mountains for over 10 years now and we still feel that we have not seen enough.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *