O nas

Góry nas wezwały. Są naszą fascynacją i przewodnim tematem naszej twórczości. Malujemy w Karpatach od ponad 10 lat. Tworzymy pejzaże wykorzystując najprostsze narzędzia: pędzel, czarny tusz i papier. Każdy z nas idzie swoją drogą artystyczną, ale spotykamy się dzięki wspólnej miłości do gór i podobnej wrażliwości wobec ich majestatu. Pociąga nas archaiczna technika malowania oraz bezpośredni, surowy zapis tej relacji. 

Mountains have called us. They are our fascination and a leading motive of our creations. We paint in Tatra mountains for over 10 years. We create landscapes using the simplest tools: brush, black ink and paper. Each of us has his own way, but we meet together thanks to our love for Nature and admiration for mountain majesty. We are driven towards archaic painting techiques and desire for direct and raw record of human relation with Nature.

Ku mej kołysce leciał od Tatr
o skrzydła orle otarty wiatr,
o limby, co się patrzą w urwisko,
leciał i szumiał nad mą kołyską.

I do mej duszy na zawsze wlał
tęsknot do orlej swobody szał
i tę zadumę limb, co się ciszą
objęte wielką, w pustce kołyszą.

K.Przerwa-Tetmajer, Motto do Na skalnym Podhalu

Toward my cradle flew a Tatra wind,
brushed by eagles’ wings and mountain pines
which gape from craggs into the abyss —
it blew and roared above my cradle.

Into my heart poured a lasting fit
of longing for eagles’ flight and the
pensiveness of pines swaying in the
mountain tops, engulfed in pure quiet.

(translation by Walter Whipple)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *